Türk Tarihinde Neler Yaşandı?

Türk Tarihi

Türk tarihi, milattan öncesi yıllarına dayanmaktadır. Türk tarihi, dünya tarihinin vazgeçilmez parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika’da ortaya bütün milletlerin tarihi, Türklerin uzak ve yakın hareketlerinden etkilenmiştir. Doğu kültürünün Batı’ya, Batı kültürünün Doğu’ya taşınmasında Türkler de kilit rol oynamıştır. Kendi dinleri olan Tengricilik’e göre, benimsedikleri yabancı dinlerin birçok kez öncüsü ve savunucusu olmuşlar ve gelişiminde büyük rol oynamışlardır.

Cumhuriyet tarihi, Fransız ihtilalinin ardından 1792’de yayılmaya başlamıştır. Cumhuriyet; bir yöneticinin belirli bir süre için halk tarafından seçildiği ve belirli yetkilere sahip oylarla yönetildiği bir yönetim biçimidir.

Dünya tarihi Paleolitik Çağ,  Neolitik Çağ ve tarih öncesini kapsar. Tarım döneminin başlamasıyla yerleşik hayata geçilmiştir.

Türk Tarihinde Neler Yaşandı?

Kösedağ Savaşı: Selçuklular egemenliklerini kaybedip Moğol egemenliğine girince Anadolu beylikler çağına girdi.

Birinci Kosova Savaşı: Osmanlılar ve Sırplar arasındaki bu savaşı Osmanlılar kazandı ve Türkleri Balkanlar’daki en iyi askeri güç haline geldi.

İstanbul’un Fethi: Fatih Sultan Mehmet’in 29 Mayıs 1453’teki bu fethi sonucunda Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı, Bizans İmparatorluğu tarihten silindi ve İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti oldu.

1850’ler ve 1860’lar tren yolculukları popüler hale gelmiştir. O dönemler bir kesim trene binmenin beyin hasarına yol açtığını ve delirmekle sonuçlandığına inanılıyordu.

  1. yüzyılda İngiltere’de bir yasa çıkartıldı. 13 yaşından büyük herkesin şapka takılması zorunluluk hale getiren bir yasaydı. Sosyal sınıf farklıklarına göre tüy takılırdı. Bir sınıf başka tüyünü taktığında, idam ediliyordu.