OSGB Nedir?

OSGB Nedir?

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyeri dışından temin etmek isteyen işverenler için hizmet veren kuruluşlardır. OSGB’ler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlardır. OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer ilgili personel ile birlikte yürütürler.

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini önlemeyi ve çalışan sağlığını korumayı amaçlayan bir disiplindir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, işverenlerin temel sorumluluklarından biridir. Bu sorumluluğu yerine getirmek için işverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek zorundadırlar. Plan OSGB önemli husustur.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işverenler, kendi bünyesinde bu hizmetleri yürütebilecek yeterli donanıma ve personele sahip olabilirler. Ancak, bu durum her işveren için mümkün olmayabilir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyeri dışından temin etmek mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyeri dışından temin etmek için, işverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile anlaşabilirler.